Kierownictwo - KPP Śrem

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Śremie

insp. Sławomir Jądrzak

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie

mł. insp. Konrad Bartłomiejczak

komendant_kb