Aktualności

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Śremie

Data publikacji 07.06.2024

Dziś, w śremskiej Komendzie odbyła się uroczystość zdania stanowiska i objęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Śremie. Policjanci, pracownicy i zaproszeni goście, na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Violettą Mójtą, uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę insp. Sławomira Jądrzaka i powitali nową Panią Komendant śremskiej Policji podinsp. Monikę Szymczak.

7 czerwca br., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej śremskiej Komendy Policji rozpoczęła się uroczystość zdania stanowiska i objęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Śremie.

W uroczystej zbiórce wzięli udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Violetta Mójta, przedstawiciele władz samorządowych - na czele ze Starostą Śremskim Piotrem Rutą, Kapelan śremskiej Policji Ksiądz Prałat Marian Brucki, Komendanci Policji z jednostek ościennych i zaprzyjaźnionych, Prokurator Rejonowy w Śremie Renata Mikołajczak, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, szefowie służb mundurowych, delegacja Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło w Śremie, Anna Wyzuj Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, przedstawiciele lokalnych mediów oraz policjanci i pracownicy śremskiej Komendy.

Uroczystość odbyła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Na wstępie dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Dalej, wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej Policji w Śremie. W tak podniosłej atmosferze Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podkom. Paweł Mikołajczak odczytał rozkazy personalne.

Insp. Sławomir Jądrzak pożegnał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Śremie, którą kierował ponad 7 lat. Następnie, złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o zdaniu stanowiska Komendanta. Natomiast podinsp. Monika Szymczak zameldowała gotowość do objęcia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Śremie.

Mł. insp. Violetta Mójta w swoim przemówieniu odczytała adres okolicznościowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza Olczyka. Szef wielkopolskich policjantów skierował do, odchodzącego na emeryturę, insp. Sławomira Jądrzaka, słowa podziękowania za ponad 32 lata policyjnej służby.

Podczas uroczystości głos zabrali także: żegnający się z niebieskim mundurem Komendant Jądrzak, nowa szefowa śremskiej Policji podinsp. Monika Szymczak, Starosta Śremski Piotr Ruta i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary.

Po odprowadzeniu sztandaru i złożeniu meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, goście zwrócili się z gratulacjami do odchodzącego Komendanta i nowej Pani Komendant.

Pełniąca obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Śremie podinsp. Monika Szymczak służbę w Policji rozpoczęła 21 sierpnia 2000 roku w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Przez blisko 24 lata służby przeszła przez wszystkie szczeble kariery zawodowej. Wykształcenie wyższe zdobyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ukończyła studia podyplomowe z zakresu przestępczości ekonomicznej, korupcyjnej i cyberprzestępczości oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej. W 2004 roku ukończyła szkolenie oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i w tym samym roku awansowała do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji Poznań Grunwald. Od 2006 roku, przez wiele lat, specjalizowała się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Najpierw, w tym samym poznańskim Komisariacie, a od 2010 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. W 2018 roku została Ekspertem Sekcji do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Doświadczenie i zaangażowanie, po raz kolejny zaowocowały w 2020 roku, kiedy Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu awansował podinsp. Monikę Szymczak na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Nowa Pani Komendant w 2020 roku odznaczona została Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, a w 2023 roku uhonorowana Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

/ Ewa Kasińska /

Powrót na górę strony