Bezpieczne Wakacje 2021 - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Bezpieczne Wakacje 2021

Data publikacji 10.08.2021

Od początku wakacji śremscy policjanci, także wspólnie z pracownikami sanepidu, prowadzą spotkania w ramach akcji pn. „Bezpieczne Wakacje 2021”. Są rozmowy o zagrożeniach i rady jak zachowywać się, aby czas letniej kanikuły był okresem bezpiecznym.

Wraz z rozpoczęciem wakacji mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Śremie, wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, na terenie powiatu śremskiego prowadzą kontrole zorganizowanych formach wypoczynku. Przy okazji działań kontrolnych obie służby spotykają się też z kolejnymi grupami dzieci, które wakacyjny czas spędzają poza domem. Chodzi o to, aby wypoczywającym dzieciom jak najwięcej powiedzieć o ewentualnych zagrożeniach i przekazywać im rady jak zachowywać się, aby czas letniej kanikuły był okresem bezpiecznym. Takie spotkania są też okazją do tego, aby z dziećmi i młodzieżą rozmawiać o zawodzie policjanta i specyfice policyjnej służby.

Podczas profilaktycznych spotkań policjanci zachęcają też uczestników zorganizowanych form wypoczynku do udziału w konkursie plastyczno-filmowy „Artystyczny przeWODNIK", którego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie i nad wodą. Konkurs został ogłoszony w ramach V edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”  i mogą wziąć w nim udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 10 września  2021 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. kat. I - wiek: 5-11 lat,
  2. kat. II - wiek: 12-18 lat.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Praca plastyczna lub spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna zespołu kartą zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem „Artystyczny przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 16 października 2021 r., jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: wps.bprew@policja.gov.pl.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać tutaj - https://bit.ly/3CtPsRj

/ Ewa Kasińska /