Aktualności

Policja w Śremie - 2 miejsce w garnizonie wielkopolskim

Data publikacji 25.01.2017

Dziś, w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie odbyła się odprawa roczna. Słowa uznania usłyszeliśmy od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera, Wicestarosty Śremskiego Janusza Przywary, Prokuratora Rejonowego Renaty Mikołajczak i Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego. A wszystko to w kontekście wyników pracy śremskiej Policji, tj. m. in. 2 miejsca w Wielkopolsce w wykrywalności przestępstw kryminalnych.

25 stycznia br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie rozpoczęła się odprawa roczna, podczas której podsumowano wyniki pracy śremskiej Policji za 2016 rok. 

W spotkaniu obok kierownictwa Komendy, policjantów i pracowników cywilnych naszej jednostki uczestniczyli także goście: insp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Janusz Przywara Wicestarosta Śremski, Renata Mikołajczak Prokurator Rejonowy w Śremie, Adam Lewandowski Burmistrz Śremu, Henryk Litka Burmistrz Dolska i Kazimierz Balcerek Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy Brodnica.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Śremie podinsp. Paweł Kiliańczyk powitał uczestników odprawy, przedstawił jej harmonogram, a następnie szczegółowo omówił bardzo dobre wyniki pracy śremskiej Policji za 2016r. osiągnięte w kontekście, określonych przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego, mierników do realizacji. Szef śremskiej Policji przedstawił wyniki służby kryminalnej, prewencyjnej i służby ruchu drogowego. Podkreślił, że śremska Policja 2016r. zakończyła 2 miejscem w Wielkopolsce w wykrywalności przestępstw kryminalnych. Trzeba tu koniecznie podkreślić, że te bardzo dobre wyniki, od kilku lat, utrzymujemy na porównywalnym poziomie. Komendant Kiliańczyk podsumował także działanie na terenie powiatu śremskiej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa analizując zgłoszenia internautów oraz mówił o aplikacji mobilnej Moja Komenda.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Śremski Janusz Przywara, który w głównej mierze odniósł się do odbioru społecznego śremskiej Policji podkreślając, że w powiecie śremskim mieszkańcy czują się bezpiecznie. Włodarz złożył też na ręce Komendanta Kiliańczyka podziękowania za współpracę. Te podziękowania w stronę śremskiej Policji kierowali także Prokurator Rejonowy w Śremie Renata Mikołajczak oraz Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.

Odprawę zakończyło wystąpienie insp. Romana Kustera Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, który podsumował pracę śremskiej Policji w poszczególnych obszarach i wystawił naszej Komendzie bardzo dobrą ocenę za wyniki osiągnięte w 2016 roku. Komendant Kuster mówił też o priorytetach Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji na 2017 rok. W tym kontekście zwrócił m. in. uwagę na systemowe rozwiązania dotyczące służby dzielnicowego, który ma więcej czasu poświęcać na służbę obchodową w rejonie służbowym. Kończąc swoje wystąpienie insp. Roman Kuster zwrócił się do szefa śremskiej Policji i odczytał adres okolicznościowy podpisany przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka. Komendant Główny składa w nim podziękowania i słowa uznania dla podinsp. Pawła Kiliańczyka  za profesjonalne działanie przy realizacji sprawy dotyczącej zabójstwa kobiety w Poznaniu. Komendant Kiliańczyk pełniąc służbę jeszcze na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w istotny sposób przyczynił się do wyjaśnienia tej trudnej sprawy.

_25.01_2

_25.01_3

_25.01_4

_25.01_5

_25.01_6

_25.01_7

_25.01_8

_25.01_9

_25.01_10

_25.01_11

_25.01_12

_25.01_13

_25.01_14

_25.01_15

_25.01_16

_25.01_17

_25.01_1

 Autor: Ewa Kasińska

Powrót na górę strony