Pamiętaj! - Dla każdego jest miejsce na drodze - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Pamiętaj! - Dla każdego jest miejsce na drodze

Druga odsłona akcji informacyjno-edukacyjnej pn. "Dla każdego jest miejsce na drodze" przygotowana została przez Policję, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT oraz Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa.

Celem ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. "Dla każdego jest miejsce na drodze" jest:

  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,
  • promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, tj. drogi dla rowerów, chodnika, pobocza, właściwej strony jezdni, pasa ruchu,
  • respektowanie praw osób z niepełnosprawnością na drodze,
  • wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W tegorocznej edycji przedsięwzięcia policjanci będą przypominać użytkownikom drogi, że osoby z niepełnosprawnością są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i należy zwracać uwagę na respektowanie praw osób z niepełnosprawnością.

Dzisiejsza technika w sposób znakomity radzi sobie z wieloma dysfunkcjami tworząc doskonałe substytuty fizycznych niedoskonałości.

Pamiętajmy - dla każdego jest miejsce na drodze! Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

/ KGP / EK /