Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - luty 2019r. - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - luty 2019r.

Jak było na drogach powiatu śremskiego w lutym 2019r.? Informację na ten temat przygotował podkom. Piotr Nowacki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w lutym 2019r. poniżej w załączniku.