Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - grudzień 2018r. - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - grudzień 2018r.

Jak było na drogach powiatu śremskiego w grudniu 2018r.? Informację na ten temat przygotował podkom. Piotr Nowacki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w grudniu 2018r. poniżej w załączniku.