Bezpieczna droga

Przedszkolaki ze Śremu przygotowały prace konkursowe na symbol "Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków"

Komenda Powiatowa Policji w Śremie wspólnie z Klubem Relax Spółdzielni Mieszkaniowej aktywnie włączyła się w, ogłoszony przez Komendę Główną Policji, konkurs dla przedszkoli na symbol "Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków" . Trzy prace konkursowe ze Śremu, wyłonione w ramach I etapu tego przedsięwzięcia, zostały przesłane do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Przypomnijmy, że Komenda Główna Policji ogłosiła konkurs dla przedszkoli, w ramach którego należało przygotować projekt elementu odblaskowego, który będzie symbolem "Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków" w 2019 roku.

Śremska Policja aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie i wspólnie z Klubem Relax Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Radą Programu Bezpieczne Miasto zorganizowała I etap konkursu. Do udziału w nim przystąpiły dwa śremskie przedszkola: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 „Mali Przyrodnicy” oraz Przedszkole Nr 7 „Janka Wędrowniczka”.

W sumie śremskie przedszkolaki przygotowały 50 projektów elementów odblaskowych. Zgodnie z regulaminem konkursu jury wybrało 3 zwycięskie prace, które śremska Policja przesłała do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W Komendzie Wojewódzkiej spośród prac nadesłanych z całej Wielkopolski zostanie wyłonionych 5 prac finałowych, które do 15 lipca br. zostaną przesłane do Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na szczeblu centralnym wybrani zostaną laureaci konkursu, a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl do 31 sierpnia br.

7 czerwca br. w śremskim Przedszkolu „Mali Przyrodnicy”, podczas festynu rodzinnego, przedstawiciele Policji, Rady Programu Bezpieczne Miasto, Klubu Relax oraz Dyrektor placówki wręczyli nagrody i upominki małym artystom, którzy przygotowali projekty odblasków. Natomiast następnego dnia uhonorowano maluchy z Przedszkola „Janka Wędrowniczka”.

/ Tekst: Ewa Kasińska, foto: Izabela Mocydlarz i Lidia Piasecka z Przedszkola „Mali Przyrodnicy” oraz Bartosz Klimczuk „Tygodnik Śremski” /