Byliśmy w szkole - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Byliśmy w szkole

szkoa_ruchdrogowySpotkaliśmy się z uczniami jednej ze śremskich szkół ponadgimnazjalnych.

Z młodzieżą rozmawialiśmy o różnych aspektach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

M. in.: zwróciliśmy uwagę na główne przyczyny zdarzeń drogowych, poinformowaliśmy o odpowiedzialności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po użyciu alkoholu, a także o odpowiedzialności za przekraczanie przez kierujących dozwolonej prędkości. W ramach spotkania odbyła się także emisja filmu prewencyjnego pt. "Eksperyment". Odpowiedzieliśmy też na szereg pytań.

szkoa_ruchdrogowy1