Ferie 2018 - Aby dzieci były bezpieczne - Inicjatywy prewencyjne - KPP Śrem

Inicjatywy prewencyjne

Ferie 2018 - Aby dzieci były bezpieczne

W związku z okresem ferii zimowych, na terenie powiatu śremskiego, planujemy wzmożone działania prewencyjne. Będziemy prowadzili kontrole miejsc skupiania się nieletnich, aby zapobiegać ich wszelkim negatywnym zachowaniom.

Ferie to dla uczniów wszystkich szkół czas wypoczynku. Część dzieci wyjedzie, ale część spędzi ferie w domu, z rodzeństwem i z kolegami.

Czas wolny, bez nadzoru zapracowanych rodziców, bywa czasem szalonych pomysłów, nawet takich, które zagrażają życiu i zdrowiu. Dlatego śremska Policja, wzorem lat minionych, będzie prowadziła na terenie powiatu śremskiego wzmożone działania prewencyjno – profilaktyczne.

Nasza służba będzie koncentrowana w tych miejscach, gdzie może gromadzić się młodzież i może dojść do naruszeń prawa. Apelujemy więc do wszystkich uczniów, aby przestrzegali przepisów prawa, a także ogólnie przyjętych zasad. Przypominamy też o ewentualnych konsekwencjach i o tym, że nieletni odpowiadają w myśl "Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

Podczas ferii, w ramach zorganizowanych form wypoczynku, będziemy prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą, których tematem będą zagadnienia profilaktyki społecznej.

Planujemy też kontrole przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szczególnie pod kątem sprzedaży i podawania alkoholu osobom małoletnim.

Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych ferii oraz udanego wypoczynku! Do rodziców apelujemy o wzmożenie czujności.

/ Ewa Kasińska /