Śremska Policja realizuje działania profilaktyczno-edukacyjne. - Inicjatywy prewencyjne - KPP Śrem

Inicjatywy prewencyjne

Śremska Policja realizuje działania profilaktyczno-edukacyjne.

Jednym z głównych priorytetów śremskiej Policji jest profesjonalizacja działañ z zakresu edukacji, profilaktyki i prewencji. Z powyższego wynika potrzeba kształtowania wśród dzieci i młodzieży zasad właściwego postępowania w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

Dlatego właśnie policjanci śremskiej jednostki policji włączają się w inicjatywy organizowane przez m.in. szkoły, stowarzyszenia czy też inne podmioty. Wszelkiego rodzaju działania które prowadzimy w ramach profilaktyki społecznej z pewnością przyczynią się do kształtowania wśród dzieci i młodzieży zasad właściwego postępowania w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

 

W przypadku podjęcia współpracy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i działań profilaktycznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 612815238, 612815240 lub 612815211.

 

W załączeniu kilka zdjęć z udziału policjantów Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego w różnych inicjatywach na terenie naszego powiatu w minionym tygodniu.

 

/ K.Tomaszewski KPP Śrem /