Nagrodzono laureatów policyjnego konkursu - Inicjatywy prewencyjne - KPP Śrem

Inicjatywy prewencyjne

Nagrodzono laureatów policyjnego konkursu

W Komendzie Powiatowej Policji w Śremie odbyło się podsumowanie etapu powiatowego policyjnego konkursu na komiks i spot pt. „Dwie strony sieci”, który ogłoszony został dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs „Dwie strony sieci” został ogłoszony przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i jest dwuetapowy, organizowany na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na terenie powiatu śremskiego organizacją inicjatywy zajęły się:

- Komenda Powiatowa Policji w Śremie,  

- Rada Programu Bezpieczne Miasto w Śremie,

- Straż Miejska w Śremie,

- Urząd Miejski w Śremie i Gimnazjum nr 1 w Śremie.

Konkurs „Dwie strony sieci” jest skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych i klas I szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Jego celem jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie ich w umiejętności zapobiegania tym internetowym zagrożeniom.

Ogółem na konkurs do śremskiej Komendy wpłynęły 3 komiksy i 8 spotów. A w inicjatywie wzięło udział 22 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu śremskiego.

11 kwietnia br. zebrało się jury, które oceniło nadesłane komiksy i spoty. Natomiast w poniedziałek, 24 kwietnia, w sali konferencyjnej śremskiej Komendy Policji autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni.

W konkursie na komiks pt. „Dwie strony sieci” I miejsce zajęła Barbara Wosińska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie. Kolejnych miejsc ani wyróżnień tu nie przyznano.

W konkursie na spot pt. „Dwie strony sieci” I miejsce  przyznano Pawłowi Matysiakowi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. II miejsce zajęli Aleksander Czarnecki, Jędrzej Bąk i Kamil Walkowiak- uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego, które działa w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie.
III miejsce przyznano Adriannie Rodziak, Patrycji Jankowiak i Zuzannie Dębskiej ze Szkoły Podstawowej w Chwałowie Kościelnym. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Ireneusz Frąckowiak, Mateusz Kaczmarek, Bartosz Sierszulski, Marek Robaszyński, Bartosz Chlebowski, Zuzanna Jankowska, Julita Kaptur oraz Remigiusz Garbarek - uczniowie Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym.

Zwycięzcom nagrody, zakupione ze środków Rady Programu Bezpieczne Miasto, wręczali: mł. insp. Konrad Bartłomiejczak I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie oraz Bartosz Żeleźny Wiceburmistrz Śremu i jednocześnie Przewodniczący Rady Programu Bezpieczne Miasto.

Komiks Barbary Wosińskiej i spot Pawła Matysiaka, czyli prace zwycięskie zostaną przesłane do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom tego etapu odbędzie się 23 czerwca br.

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY!

/ Tekst: Ewa Kasińska, foto: Elżbieta Kowalak /