Policjanci szkolili pedagogów - Inicjatywy prewencyjne - KPP Śrem

Inicjatywy prewencyjne

Policjanci szkolili pedagogów

_18.11.2015r_1

W związku z realizacją programu „Dopalacze niszczą życie” policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii zorganizowali szkolenie dla pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu śremskiego.

W sierpniu br. spotykaliśmy się z dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby z początkiem września ruszyć z informacyjną kampanią w obszarze dopalaczy.

4 września br. policjanci w całym garnizonie wielkopolskim rozpoczęli realizację programu „Dopalacze niszczą życie”. My spotkanie będące inauguracją tego projektu zorganizowaliśmy w Zespole Szkół Technicznych w Śremie.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami „program Dopalacze niszczą życie ma na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom. W ramach programu kreowane są wzorce życia wolnego od uzależnień, wskazywane alternatywy dla zażywania narkotyków-dopalaczy oraz możliwości pomagania innym. Program zakłada aktywizowanie młodych ludzi w budowaniu mody na życie wolne od uzależnień i wyposażanie ich w umiejętności projektowania asertywnych zachowań, jak również włączenie do aktywnej pracy grona pedagogicznego placówek oświatowych i psychologów. Adresatami programu są uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodzice, pedagodzy, psychologowie, pracownicy służby zdrowia, a także mieszkańcy województwa wielkopolskiego.” 

10 listopada br. asp. sztab. Krzysztof Tomaszewski i st. asp. Krzysztof Tabatt policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w sali konferencyjnej naszej Komendy zorganizowali szkolenie dla pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu śremskiego. Wspólnie z policjantami spotkanie prowadziła Elżbieta Poniewierska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Śremie.

Policjanci przygotowali na szkolenie prezentację multimedialną pt. „Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze” i m. in. przekazywali informacje o uregulowaniach prawnych wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, algorytmach postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły substancji przypominającej dopalacz, algorytmach postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego zachowanie wskazuje na to, że może on być pod wpływem środków psychoaktywnych. Mówili też o tym, gdzie szukać pomocy dla osób, które mają kontakt z dopalaczami i podawali najważniejsze w tym zakresie nr telefonów. 

Fot. Krzysztof Tomaszewski

dsc08899_18.11.2015r_1

dsc08899_18.11.2015r_2

dsc08899_18.11.2015r_3

dsc08899_18.11.2015r