O bezpieczeństwie imprez masowych i tych (nie)masowych - Inicjatywy prewencyjne - KPP Śrem

Inicjatywy prewencyjne

O bezpieczeństwie imprez masowych i tych (nie)masowych

im_13.09.13r

Wczoraj, w sali konferencyjnej naszej Komendy odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych oraz bezpieczeństwa zawodów nie będących imprezami masowymi. Nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, klubów sportowych i instytucji związanych z organizacją różnych przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych i sportowych.

Obecnie w skali kraju dużo mówi się o bezpieczeństwie podczas rozgrywek sportowych, o incydentach z udziałem pseudokibiców. To ważne, aby organizatorzy wszelkiego rodzaju imprez byli świadomi tego, do czego zobowiązany jest organizator danego przedsięwzięcia i kiedy może interweniować Policja.

Wczoraj, w sali konferencyjnej naszej jednostki odbyło się spotkanie, na które zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, klubów sportowych i instytucji związanych z organizacją różnych przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych i sportowych. Zależało nam na tym, aby skupić uwagę różnych podmiotów na kwestiach związanych z bezpieczeństwem imprez masowych oraz bezpieczeństwem tych zawodów, rozgrywek, projektów, które nie są imprezami masowymi.

Obecnych na spotkaniu gości powitał nadkom. Robert Radajewski Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, który prowadził całość, przy wsparciu swojego Zastępcy podkom. Romana Brussa i Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. szt. Macieja Głochowiaka.

Naczelnik Radajewski, z wykorzystaniem multimedialnej prezentacji, przybliżył zgromadzonym incydenty z udziałem pseudokibiców, które miały miejsce w 2013r. w różnych regionach naszego kraju. Jednocześnie często nawiązywał do uregulowań „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”. W dalszej kolejności głos zabrał podkom. Roman Bruss, który mówił o bezpieczeństwie zawodów, które nie mają rangi imprezy masowej. Informował, jakie są w takich przypadkach obowiązki gospodarzy zawodów i do czego mogą doprowadzić braki organizacyjne.

W trakcie kiedy nadkom. Robert Radajewski szczegółowo omawiał uregulowania „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” obecni na spotkaniu przedstawiciele różnych podmiotów mówili o problemach, które mają jako organizatorzy przedsięwzięć. Podkreślali, iż to kwestie finansowe często są właśnie tym głównym problemem.

Z organizowanych na terenie powiatu śremskiego wszelakich imprez, także  masowych, wyciągamy wnioski, analizujemy to, co się wydarzyło. Staramy się być zawsze tam, gdzie może dochodzić do naruszeń prawa. Organizatorom imprez, którzy przede wszystkim są odpowiedzialni za to, aby na danej imprezie było bezpiecznie proponujemy współpracę. Naszym zdaniem takie spotkania, jak to, które odbyło się wczoraj, powinny być powtarzane, aby wypracować najlepszy model współpracy z Policją.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

im_13.09.2013_1

im_13.09.2013_2

im_13.09.2013_4

im_13.09.2013_5

im_13.09.2013

im_13.09.2013_3