IPA - Region Śrem

Uhonorowano członków oraz przyjaciół Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Śremie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której, medalami pamiątkowymi 100-LECIA POLSKIEJ POLICJI, uhonorowano członków oraz przyjaciół Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Śrem.

1 października br., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie, odbyła się uroczysta zbiórka. W jej trakcie Przewodniczący IPA Region Śrem Roman Bruss oraz szef śremskich stróżów prawa insp. Sławomir Jądrzak uhonorowali członków oraz przyjaciół Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Medal pamiątkowy 100-LECIA POLSKIEJ POLICJI otrzymali: Błażej Adamski, mł. insp. Konrad Bartłomiejczak, Marcin Adamski, Piotr Bilski, Grzegorz Bruss, Eugeniusz Dembski, Mariusz Gawroniak, Artur Hoffmann, Arkadiusz Jankowski, Adam Kaźmierczak, Karol Kamiński, Tomasz Kamiński, Jarosław Kmiecik, Marian Kowalski, Henryk Leśniewski, Łukasz Marciniak, Zbigniew Michalak, Jacek Michalski, Paweł Michalski, Maciej Prymelski, Adam Sprutta, Krzysztof Stajkowski, Roman Talaska, Ireneusz Walczak i Waldemar Woźniak.

Skarbnik IPA Region Śrem Jacek Michalski oraz I Zastępca Komendanta mł. insp. Konrad Bartłomiejczak medalem pamiątkowym 100-LECIA POLSKIEJ POLICJI uhonorowali także: Komendanta Powiatowego Policji w Śremie insp. Sławomira Jądrzaka oraz Przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Śrem Romana Bruss.

Po wręczeniu medali Komendant Jądrzak i Przewodniczący Bruss w swoich przemówieniach nawiązali do obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Mówili o współpracy policyjnej organizacji pozarządowej z kierownictwem Komendy, prowadzonej na rzecz integracji środowiska policyjnego i w myśl motta Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji: „Służyć przez przyjaźń”.

ODZNACZONYM GRATULUJEMY!

/ Ewa Kasińska /