W Manieczkach o bezpieczeństwie - Debaty społeczne - KPP Śrem

Debaty społeczne

W Manieczkach o bezpieczeństwie

_30.10.2015_10

Wczoraj, w Manieczkach odbyła się kolejna debata społeczna dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na pytania mieszkańców odpowiadali: mł. insp. Zbigniew Rogala Komendant Powiatowy Policji w Śremie oraz jego Zastępca mł. insp. Konrad Bartłomiejczak.

29 października br. w świetlicy przy boisku sportowym w Manieczkach odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez śremską Policję, na którą przybyli głównie mieszkańcy tej miejscowości. Wójta Gminy Brodnica reprezentowała na spotkaniu Małgorzata Limańska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, a Starostę Śremskiego Naczelnik Wydziału Komunikacji ze Starostwa Andrzej Napieralski. Na debacie obecni byli także:  Sołtys Manieczek Henryk Kaźmierczak, Prezes Stowarzyszenia Abstynentów „Promyk” w Manieczkach Jacek Pawlicki, Przewodniczący Koła Seniorów, które działa w tej miejscowości, Andrzej Szcześniak oraz druh Dawid Makosz Komendant Gminnego Zarządu Oddziału OSP w Brodnicy.

Debatę rozpoczęło wystąpienie mł. insp. Zbigniewa Rogali Komendanta Powiatowego Policji w Śremie, po którym I Zastępca Komendanta mł. insp. Konrad Bartłomiejczak przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu śremskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z gminy Brodnica. Dopełnieniem tych wystąpień była emisja filmów z zakresu profilaktyki ruchu drogowego przygotowanych przez śremską Policję wspólnie z poznańską telewizją WTK i lokalną telewizją Tele Relax. W dalszej kolejności druh Dawid Makosz przedstawił zagrożenia z jakimi mogą spotkać się osoby ogrzewające swoje domy w okresie jesienno – zimowym.

Następnie przyszedł czas na pytania od mieszkańców. Tradycyjnie już kilka z nich dotyczyło spraw związanych z infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, ale były też poruszane kwestie dotyczące środków psychoaktywnych i tematy porządkowe w związku z dyskoteką funkcjonującą w Manieczkach.

Na zakończenie debaty jej uczestnicy otrzymywali elementy odblaskowe, które zakupione zostały m. in. ze środków finansowych  przekazanych przez samorząd Gminy Brodnica. Przypomnijmy, że od 31 sierpnia 2014r.  Prawo o ruchu drogowym nakłada na każdego pieszego poruszającego się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widocznych dla innych uczestników ruchu. Seniorom obecnym na debacie wręczaliśmy też poradnik pt. "Bezpieczne życie seniorów".

Tradycyjnie już osoby uczestniczące w debacie wypełniły też ankiety, które stanowią swoiste, anonimowe badanie opinii o debacie. Wnioski z ankiet zostaną przez nas uwzględnione przy organizacji kolejnej debaty.

Poniżej zdjęcia z debaty. Fot. Arkadiusz Jankowski.

_debata_30.10.2015_10

_debata_30.10.2015_5

_debata_30.10.2015_20

_debata_30.10.2015_15

_debata_30.10.2015_6

_debata_30.10.2015_18

_debata_30.10.2015_19

_debata_30.10.2015_3

_debata_30.10.2015

_debata_30.10.2015_2

_debata_30.10.2015_7

_debata_30.10.2015_8

_debata_30.10.2015_11

_debata_30.10.2015_9

_debata_30.10.2015_13

_debata_30.10.2015_21

_debata_30.10.2015_4

_debata_30.10.2015_12

_debata_30.10.2015_22

_debata_30.10.2015_25

_debata_30.10.2015_14

_debata_30.10.2015_16

_debata_30.10.2015_17

_debata_30.10.2015_1