Zorganizowaliśmy debatę o bezpieczeństwie seniorów - Debaty społeczne - KPP Śrem

Debaty społeczne

Zorganizowaliśmy debatę o bezpieczeństwie seniorów

debata_11.06.2013r_kr1

Przeprowadziliśmy debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa seniorów. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy władze samorządowe oraz przedstawicieli różnych instytucji, którzy podejmują działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych. Naszą jednostkę podczas debaty reprezentowali: Komendant Powiatowy Policji w Śremie mł. insp. Piotr Leciejewski, Kierownik Referatu Ruchu Drogowego st. asp. Piotr Nowacki i rzecznik prasowy nadkom. Ewa Kasińska.

Debata odbyła się wczoraj, 11 czerwca 2013r. w Klubie Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Głównymi adresatami projektu byli seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora, który działa przy Towarzystwie Pomocy Potrzebującym im. św. Barta Alberta „Nadzieja” w Śremie i wymienionym Klubie Relax.

 Przedsięwzięcie przygotowywaliśmy już od dłuższego czasu realizując priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2013 – 2015, wśród których znajduje się upowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego. Choć trzeba tu koniecznie dodać, że śremska Policji od lat organizuje różne formy działań edukacyjnych z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego. Spotykamy się z różnymi grupami odbiorców, rozmawiamy o bezpieczeństwie w różnych aspektach, słuchamy ludzi i staramy się im pomóc. Tak więc debata społeczna będzie kolejną, swoistą formą naszych działań prewencyjnych. W tym miejscu warto także przywołać znajdujący się w miesięczniku „Policja 997” z maja br. króciutki fragment przemówienia Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, który w kwietniu br. w Szczytnie podczas narady kadry kierowniczej Policji powiedział: „… Bezpieczeństwo publiczne to nie jest Policja – to Policja i społeczeństwo. Nie ma takiej służby, która jest w stanie poradzić sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa powszechnego, jeśli nie ma po swojej stronie społeczeństwa. Między Policją a społeczeństwem nie ma być żadnych barier. …”

Do udziału w debacie zaprosiliśmy władze samorządowe oraz przedstawicieli różnych instytucji, którzy w Śremie podejmują działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych. Z ramienia śremskiej Policji z seniorami rozmawiali: Komendant Powiatowy Policji w Śremie mł. insp. Piotr Leciejewski, Kierownik Referatu Ruchu Drogowego st. asp. Piotr Nowacki i rzecznik prasowy nadkom. Ewa Kasińska. Ponadto podczas debaty wystąpili także: Bartosz Żeleźny Przewodniczący Rady Programu Bezpieczne Miasto i Wiceburmistrz Śremu, Roman Szydłowski Przewodniczący Rady Powiatu, Marian Goliński Komendant Straży Miejskiej w Śremie, Maria Świdurska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie i Joanna Ratajczak z Działu Integracji Społecznej tego Ośrodka,  Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie, Jan Mieloszyński Lokalny Koordynator Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Wojciech Majchrzak z Klubu Relax Spółdzielni Mieszkaniowej.

 My jesteśmy z debaty zadowoleni. Odbyła się ona zgodnie z założeniami. Cieszy nas aktywność seniorów, którzy z nami rozmawiali i stawiali wiele pytania. Najwięcej dotyczyło infrastruktury drogowej i spraw związanych z ruchem drogowym.

Na zakończenie debaty Komendant Leciejewski na ręce Przewodniczącej Klubu Seniora Danuty Grzembowskiej przekazał sierż. Pyrka maskotkę wielkopolskiej Policji. Dla nas to istotne, że Zarząd Klubu Seniora, praktycznie od momentu powstania Klubu, współpracuje z nami na rzecz bezpieczeństwa i sprawy bezpieczeństwa są wśród priorytetów działalności Klubu.

Wszystkim uczestnikom debaty wręczyliśmy też gadżety promocyjne Rady Programu Bezpieczne Miasto, która przypomnijmy działa przy samorządzie gminy Śrem i od lat wspiera nasze działania z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili podczas debaty :)

Poniżej zdjęcia wykonane podczas debaty. Fot. Elżbieta Kowalak Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej.

debata_11.06.2013r_11

debata_11.06.2013r_21

debata_11.06.2013r_31

debata_11.06.2013r_51

debata_11.06.2013r_61

debata_11.06.2013r_71

debata_11.06.2013r_81 

debata_11.06.2013r_91

debata_11.06.2013r_101

debata_11.06.2013r_111

debata_11.06.2013r_121

debata_11.06.2013r_131

debata_11.06.2013r_141

debata_11.06.2013r_151

debata_11.06.2013r_161

debata_11.06.2013r_171

debata_11.06.2013r_181

debata_11.06.2013r_191

debata_11.06.2013r_201

debata_11.06.2013r_211

debata_11.06.2013r_221

debata_11.06.2013r1