Zapraszamy na debatę - Debaty społeczne - KPP Śrem

Debaty społeczne

Zapraszamy na debatę

intro_policji1

 

Zapraszamy na debatę dotyczącą bezpieczeństwa seniorów.

 Zapraszamy mieszkańców powiatu śremskiego do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 11 czerwca br. w Klubie Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. 

Debata rozpocznie się o godz. 10.00, a jej tematem będą „Projekty, zadania i czynności podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu śremskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa seniorów”.