W całym kraju mamy obowiązek zakrywania nosa i ust - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

W całym kraju mamy obowiązek zakrywania nosa i ust

Data publikacji 12.10.2020

W całym kraju mamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także na wolnym powietrzu. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które będą posiadały zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. Obostrzenia zostają rozszerzone na cały kraj.

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy” w celu zwalczania pandemii koronawirusa, również w Wielkopolsce policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez mieszkańców naszego województwa. Cel jest jeden - ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

W całym kraju od 10 października br. został wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które będą posiadały zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

6 października br. gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji – poinformował, że funkcjonariusze będą bardzo rygorystycznie podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa przez obywateli. Jak zaznaczył, w każdym przypadku policjanci będą decydować, czy wobec osób niestosujących się do obostrzeń, zastosują pouczenie, nałożą mandat, złożą wniosek o ukaranie do sądu lub do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

Policjantów można spotkać na ulicach, targowiskach, a nawet w dużych galeriach handlowych. Są przede wszystkim tam, gdzie może być w jednym miejscu więcej osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa. Nawet w czasie kontroli drogowej policjanci mogą sprawdzać, czy osoby jadące jednym autem powinny mieć maseczki, czy też są zwolnione z tego obowiązku, bo wspólnie mieszkają. Proszę o tym pamiętać!

Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa oraz częsta dezynfekcja rąk. Zasłanianie ust i nosa pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także innych. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych.

Przypominamy! W przypadku interwencji podjętej przez policjantów możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem, może być też skierowany wobec nas wniosek do sądu lub sporządzona informacja do sanepidu. Należy pamiętać, że od indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy jakie będą konsekwencje takiej kontroli.

W związku z tym przypominamy raz jeszcze o obowiązku przestrzegania dodatkowych obostrzeń, które obowiązują w całym kraju.

/ KWP Poznań / EK /