Ruszył konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK” - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Ruszył konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK”

Data publikacji 07.07.2020

W ramach IV edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” został ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy „Artystyczny przeWODNIK". Jego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania się osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie i nad wodą.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” wystartował konkurs plastyczno – filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK”, którego celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających nad wodą oraz poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 30 września  2020 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo - rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kat. I - wiek: 5-11 lat,

b) kat. II - wiek: 12-18 lat.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pen-drive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Praca plastyczna lub spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna zespołu kartą zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem „Artystyczny przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 października 2020 r., jury przyzna nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: wps.bprew@policja.gov.pl

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać poniżej.

/ KGP / EK /