UWAGA! Dobór do służby w Policji - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

UWAGA! Dobór do służby w Policji

Data publikacji 15.06.2020

Informujemy, że w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wznowiona została procedura w zakresie realizacji poszczególnych etapów doboru do służby w wielkopolskiej Policji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 do 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360).

Komplet dokumentów aplikacyjnych do służby w Policji można składać osobiście w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Śremie lub w siedzibie Zespołu Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (ul. Kochanowskiego 15, Poznań), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W związku z panującą na terenie kraju sytuacją związaną z możliwością wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kandydaci do służby w Policji w trakcie składania dokumentów aplikacyjnych oraz uczestnictwa w pozostałych etapach postępowania obowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek ochronnych. 

/ KWP P-ń / EK /