Policjant, który mi pomógł - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Policjant, który mi pomógł

Data publikacji 24.03.2020

W minioną niedzielę, 22 marca, śremscy policjanci dwukrotnie interweniowali w związku z przemocą w rodzinie. A mówimy o tym w kontekście trwającej właśnie XIII edycji ogólnopolskiego konkursu pt. "Policjant, który mi pomógł". Jego celem jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Wielu śremskich policjantów również pomaga ofiarom przemocy domowej. Możecie Państwo zgłosić funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Śremie jako kandydata do tytułu.

22 marca br., w nocy po godz. 02.00, policjanci śremskiej patrolówki interweniowali w mieszkaniu na terenie wioski w gminie Książ Wlkp. Jak się okazało nietrzeźwy mężczyzna wszczął tam awanturę wobec swojej matki. Policjanci musieli go zatrzymać i osadzić w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Tego samego dnia, około godz. 13.00, mundurowi interweniowali w jednym ze śremskich mieszkań, gdzie mieszkaniec Śremu stosował przemoc wobec żony. Policjanci wdrożyli w tej rodzinie procedury Niebieskiej Karty.

To tylko dwa przykłady z ostatniej niedzieli. Natomiast z perspektywy minionych lat można podsumować, że pomaganie ofiarom przemocy domowej to jedno z priorytetowych zadań Policji. Funkcjonariusze różnych pionów są zaangażowani w te działania. Mundurowi z patrolówki, którzy interweniują podczas domowych awantur, dzielnicowi zaangażowani w procedurę Niebieskiej Karty oraz policjanci kryminalni, którzy prowadzą postępowania w sprawach znęcania się nad rodziną.

A mówimy o tym w kontekście trwającej właśnie XIII edycji ogólnopolskiego konkursu pt. "Policjant, który mi pomógł". Jego celem jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Wielu śremskich policjantów również pomaga ofiarom przemocy domowej. Możecie Państwo zgłosić funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Śremie jako kandydata do tytułu.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 12 edycji tego przedsięwzięcia, podczas których wyłoniono 60 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

13. edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2020 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

/ Ewa Kasińska / KGP /