Policjant ze Śremu otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Policjant ze Śremu otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Data publikacji 05.04.2019

Piotr Grzelczyk – policjant z Komendy Powiatowej Policji w Śremie, otrzymał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Uroczystość odbyła się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. To najwyższe odznaczenia dla krwiodawcy, niezwykle ważne i prestiżowe. Funkcjonariusz ze Śremu oddał ponad 27 litrów krwi. Krwiodawcą jest od 2007 roku. Piotr Grzelczyk należy również do Policyjnego Klubu Krwiodawców przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „KREWniacy”.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, która ustanowiona została 22 sierpnia 1997 i jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi. w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrektora Instytutu lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Warto dodać, że asp. Piotr Grzelczyk Kierownik Rewiru Dzielnicowych od kilku lat organizuje na terenie Komendy Powiatowej Policji w Śremie Otwarte Akcje Honorowego Oddawania Krwi, podczas których można też zostać potencjalnym dawcą szpiku. W związku z tym w 2016 roku zajął III miejsce w plebiscycie „Człowiek Roku 2015”, który zorganizowany został przez „Tygodnik Śremski” i „Głos Wielkopolski”.

/ Piotr Garstka / EK /