Dla bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Data publikacji 21.05.2018

Śremscy policjanci odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Psarskim. Funkcjonariusze rozmawiali z mieszkańcami placówki o różnych zagrożeniach. Ostrzegali przed oszustami, radzili jak zachowywać się w kontaktach z amatorami cudzego mienia, aby nie stracić oszczędności. Poruszali również tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, szczególnie w odniesieniu do osób na wózkach inwalidzkich. Przekazali też dla DPS-u kamizelki odblaskowe.

10 maja br. w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim gościli kom. Michał Migodziński z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i nadkom. Ewa Kasińska rzecznik śremskiej Policji.

Policjanci przekazali mieszkańcom placówki szereg porad dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa.

Chodziło o to, aby ostrzec pensjonariuszy przed oszustami i innymi przestępcami, z którymi, w różnych okolicznościach, mogą się spotkać. Funkcjonariusze starali się uświadomić uczestnikom spotkania jak ważne jest to, aby chronić swoje dane osobowe i co może się stać, gdy ich dowód osobisty trafi w niepowołane ręce. Dużo mówili też o metodach stosowanych przez amatorów cudzego mienia i jednocześnie wskazywali jak należy się zachowywać w konkretnych sytuacjach, aby nie stracić posiadanych oszczędności.

Wśród podopiecznych DPS-u jest spore grono osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Dlatego też, w dalszej części spotkania, policjanci przekazali tej grupie szereg porad, które dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kolejnym celem spotkania była popularyzacja idei bycia widocznym na drodze oraz zachęcenie mieszkańców placówki do korzystania z odblasków nie tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z uregulowaniami prawnymi. Chodziło o to, aby przekonać pensjonariuszy do tego, by nosili kamizelki odblaskowe nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym.

Istotną częścią spotkania było przekazanie odblaskowych kamizelek dla podopiecznych DPS-u właśnie po to, aby były one wykorzystywane przez mieszkańców podczas wycieczek, spacerów i innych wspólnych wyjazdów. Na ręce Hieronima Bartkowiaka Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Psarskim policjanci przekazali ponad 30 takich „świecących” upominków, a pensjonariusze obiecali, że kamizelki będą nosić.

/ Ewa Kasińska /