Rocznica - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rocznica

Data publikacji 26.08.2009

intro_policji1 W związku ze zbliżającą się 70-tą rocznicą decyzji Biura Politycznego KC WKP/b/, dotyczącej eksterminacji funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy jesienią 1939 r. dostali się do niewoli sowieckiej i zostali osadzeni w obozie Ostaszkowie zaś wiosną 1940 r. zginęli w Kalininie, „Rodzina Katyńska” przy współpracy z naszą komendą  oraz  Muzeum Śremskim, podjęła starania celem odszukania ofiar tej decyzji związanych ze Śremem i ich upamiętnienia.

Wiosną 2010 roku minie 70–ta rocznica zamordowania w Twerze ( dawniej Kalinin ) polskich Policjantów, jeńców obozu w Ostaszkowie, uwięzionych przez sowietów po 17 września 1939 r. Wśród ofiar było ponad 400 funkcjonariuszy województwa poznańskiego.Ofiary, zabite strzałem w tył głowy w kazamatach NKWD, zostały pogrzebane w dołach wykopanych na terenie ośrodka wypoczynkowego NKWD w Miednoje, w miejscu obecnego cmentarza wojennego.

Projektowane jest wydanie w przyszłym roku "Śremskiego Słownika Katyńskiego" , zawierającego szczegółowe opracowania życiorysów ofiar, zrekonstruowane tak dalece, jak to jest jeszcze możliwe po kilkudziesięciu latach milczenia.Wykorzystane w nim będą dotychczasowe publikacje, w tym biogramy z wydanego 'Słownika Biograficznego  Śremian" oraz dokumenty odnalezione nie tylko w różnych archiwach, ale także zasobach rodzin. Lista obejmuje również funkcjonariuszy Policji Państwowej (38 osób) przetrzymywanych w obozie w Ostaszkowie. 

Komenda Powiatowa Policji w Śremie zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu śremskiego o udzielanie informacji na temat żyjących członków rodzin  polskich Policjantów, którzy po 17 września 1939 roku zostali uwięzieni przez Rosjan. Będziemy szczerze wdzięczni za udostępnienie nam dokumentów ( jeśli szczęśliwie się zachowały) związanych z tamtymi wydarzeniami.

Liczymy na Państwa pomoc w tej sprawie. Wszelkich informacji na ten temat udziela Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Śremie pod numerem telefonu (061) 28-15-237 lub 238