Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od 4 lat Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa służy mieszkańcom powiatu śremskiego

Data publikacji 05.10.2020

Przez 4 lata, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęło blisko 2 400 informacji od internautów. Z tego blisko 800 zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, a ponad 500 nieprawidłowego parkowania. Wszystkie sygnały od mieszkańców są przez policjantów skrupulatnie sprawdzane, a w przypadku potwierdzenia zgłoszenia mundurowi starają się wyeliminować dane zagrożenie.

Przypomnijmy, że od 20 września 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa dla całego województwa wielkopolskiego. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać Policji informacje o niepokojących ich zjawiskach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Od 20 września 2016 roku do 5 listopada br., czyli przez ponad 4 lata, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęły dokładnie 2 392 informacje od internautów. Z tego aż 775 zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, a 533 nieprawidłowego parkowania. Mieszkańcy naszego powiatu zgłaszają również zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Takich zgłoszeń było 336.

Wszystkie zgłoszone zagrożenia śremscy policjanci skrupulatnie sprawdzają. W wyniku tych czynności 841 zgłoszeń zostało potwierdzonych i definitywnie wyeliminowanych. Niepotwierdzonych zostało 1 318 zgłoszeń.

Cały czas zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i do zgłaszania nam ujawnionych nieprawidłowości i naruszeń prawa. Sygnały od mieszkańców są dla nas bardzo ważne.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy temu, aby zgłaszać potrzebę pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

/ Ewa Kasińska /