Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - grudzień 2019 r. - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - grudzień 2019 r.

Jak było na drogach powiatu śremskiego w grudniu 2019 roku? Informację na ten temat przygotował podkom. Piotr Nowacki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w grudniu 2019 roku poniżej w załączniku.