Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

17 listopada 2019 roku przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Każdego roku w zdarzeniach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Pamięci obchodzony był w 1995 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road  Traffic Victims).

Każdego roku w zdarzeniach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób. Statystyki są tylko liczbami, jednak za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat. Dotyka on nie tylko poszkodowanych, ale także sprawców zdarzeń i ich bliskich.

Korzystając z drogi, niezależnie od tego, czy kierujemy pojazdem, czy też jesteśmy pieszymi, zawsze pamiętajmy, że to od naszego zachowania, podjętych decyzji, koncentracji, zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a co za tym idzie zdrowie i życie człowieka.

/ BRD KGP / EK /