Jak zostać kierowcą zawodowym - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Jak zostać kierowcą zawodowym

Nauczyciele, policjanci, inspektorzy ITD oraz pracodawcy, podczas konferencji pt. „Jak zostać kierowcą zawodowym”, spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie. Młodzież, krok po kroku, dowiedziała się jak zdobyć uprawnienia zawodowego kierowcy, jakie są cienie i blaski tego zawodu oraz jak ważne, dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest przestrzeganie przepisów związanych z transportem ciężkim.

5 listopada br. w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie, pod honorowym patronatem Starosty i Komendanta Powiatowego Policji, odbyła się konferencja pt. „Jak zostać kierowcą zawodowym”.

W spotkaniu wzięło udział 150 uczniów z klas o profilach samochodowych, dla których przygotowano konferencję. Ponadto w przedsięwzięciu uczestniczyli policjanci ze śremskiej jednostki, na czele z Komendantem insp. Sławomirem Jądrzakiem, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Śremie, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Poznania, pracodawcy i nauczyciele.

Otwierająca konferencję Dyrektor szkoły Wisława Frydryszak zwróciła uwagę na to, że kierowca zawodowy to zawód deficytowy i bardzo pożądany. Dlatego warto, aby młodzież z klas związanych profilowo z pojazdami samochodowymi szczegółowo zapoznała się z tą profesją.  

Spotkanie zostało tak pomyślane, aby uczniowie, dosłownie krok po kroku, mogli dowiedzieć się jak zdobyć uprawnienia zawodowego kierowcy. Nauczyciele zapoznali ich z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy, mówili o tym, jakie uprawnienia one dają. Były też informacje o kosztach związanych ze zdobyciem uprawnień oraz dotyczące szczegółowego przebiegu egzaminu na kategorię C i C+E. Przedstawiciel firmy transportowej mówił o aktualnej sytuacji w transporcie i zapraszał uczniów do odwiedzenia jego firmy.

O tym, jak ważne, dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest przestrzeganie przepisów związanych z transportem ciężkim, uświadamiali uczniom policjanci śremskiej drogówki i inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z Poznania. Młodzież zapoznano z obowiązkami kierowcy oraz największymi zagrożeniami w ruchu drogowym. Przestrzegano potencjalnych kierowców zawodowych przed nieuczciwymi przewoźnikami, mówiąc o walce z szarą strefą. Policjant drogówki odpowiadał też na szereg pytań przygotowanych przez uczniów, które dotyczyły przepisów ruchu drogowego w bardzo szerokim ujęciu.

Na zakończenie konferencji uhonorowano uczniów, którzy uzyskali najwyższe lokaty w szkolnym konkursie z przepisów ruchu drogowego.

/ Ewa Kasińska /