Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - czerwiec 2019 r. - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - czerwiec 2019 r.

Jak było na drogach powiatu śremskiego w czerwcu 2019 r.? Informację na ten temat przygotował podkom. Piotr Nowacki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w czerwcu 2019 r. poniżej w załączniku.