Policjanci pomagają przeprowadzać egzaminy - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

Policjanci pomagają przeprowadzać egzaminy

Dzielnicowi i policjanci drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Śremie uczestniczą w egzaminach na kartę rowerową, które odbywają się w szkołach na terenie powiatu śremskiego. Mundurowi od lat pomagają i wspierają placówki oświatowe w przeprowadzaniu takich sprawdzianów.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 10 lat – dla roweru, 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek, czyli 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Zgodnie z przepisami osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem. Tak więc osoby pełnoletnie mogą kierować rowerem bez uprawnień, ale oczywiście są zobowiązane do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Śremie od lat wspierają szkoły w przeprowadzaniu egzaminów na kartę rowerową. W ciągu ostatnich dni dzielnicowy sierż. szt.  Robert Kaczmarek pomagał w przeprowadzeniu egzaminu w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie, sierż. Mariusz Półrolniczak z drogówki uczestniczył w egzaminie, który odbywał się w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie oraz wspólnie z dzielnicowym asp. szt. Bartoszem Limańskim pomagał podczas egzaminu w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie.

/ Ewa Kasińska /

Na zdjęciu poniżej: dzielnicowy sierż. szt. Robert Kaczmarek podczas egzaminu na kartę rowerową, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie.