Bezpieczna droga

Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego, czyli przed nami kolejne działania „NURD”

Wielkopolscy policjanci ruchu drogowego wciąż odnotowują wysoką liczbę zdarzeń drogowych. Do grupy najbardziej zagrożonych w ruchu drogowym należą piesi i rowerzyści. Co czwarta osoba, która ginie na drogach to pieszy, a co piąta osoba ranna uczestnicząca w zdarzeniu drogowym, to również niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Dlatego przed nami kolejna, policyjna akcja, która ma za zadanie eliminację negatywnych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.

Przyjrzyjmy się stanowi bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie woj. wielkopolskiego

w okresie IV kwartału 2016 r.

W IV kwartale ubiegłego roku na drogach woj. wielkopolskiego doszło do 695 wypadków, w których zginęło 66 osób, a 821 doznało obrażeń ciała. W tym okresie Policji zgłoszono 10015 kolizji drogowych.

W IV kwartale 2016 r. w porównaniu do IV kwartału 2015 r. nastąpił:

- wzrost liczby wypadków o 116 tj. o 20,0 %,

- spadek liczby zabitych o 10 tj. o 13,2 %,

- wzrost liczby rannych o 198 tj. o 31,3 %,

- wzrost liczby kolizji o 1774 tj. o 21,5 %.

Do głównych przyczyn zdarzeń drogowych zaistniałych, w IV kwartale 2016r. z winy kierujących należy:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do 147 wypadków, 112 kolizji, 4 osoby poniosły śmierć a 150 zostało rannych,

- do 161 wypadków, 1733 kolizji doszło w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, zginęło wówczas 6 osób, a 207 zostało rannych,

- w związku z niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, doszło do 115 wypadków, 1678 kolizji, gdzie 17 osób straciło życie a 159 zostało rannych,

- ze względu na niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami odnotowano 28 wypadków, 1435 kolizji, w których zginęła 1 osoba i 35 zostało rannych.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Śremie w IV kwartale 2016 roku doszło do 10 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 7 zostało rannych. W tym okresie śremska Policja odnotowała też  120 kolizji. Natomiast w IV kwartale 2015 roku na drogach powiatu śremskiego doszło do 9 wypadków, w których 9 osób doznało obrażeń ciała. W tym okresie KPP w Śremie odnotowała 61 kolizji drogowych.

Już  jutro, 16 listopada, na terenie całej Wielkopolski policjanci będą nieugięci w swych działaniach bezwględnego egzekwowania prawidłowych zachowań na drodze, a za wszelkie wykroczenia będą nakładać surowe kary.

Kierowco miej się na baczności i zachowaj zdrowy rozsądek na drodze!

/ KWP P-ń / EK /