Program dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Programy prewencyjne - KPP Śrem

Programy prewencyjne

Program dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

intro_policji1

Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. ustanowiony został Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.

W dokumencie czytamy, że realizatorami Programu są:

„-organy administracji rządowej, przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne;

-jednostki samorządu terytorialnego, przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.” 

Dla zainteresowanych podajemy link do Programu: http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/krajowy_program/krajowy-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020.pdf

Poniżej też tematyczna ulotka wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie. Na zdjęciu nr 2 fragment tej samej ulotki zawierający tylko czytelne dane teleadresowe dla mieszkańców Śremu, którzy szukają wsparcia w związku z przemocą w rodzinie.

plakat_12.08.2014r

przemoc_w_rodzinie_12.08.14