Z dziećmi i młodzieżą o bezpiecznych wakacjach - Inicjatywy prewencyjne - KPP Śrem

Inicjatywy prewencyjne

Z dziećmi i młodzieżą o bezpiecznych wakacjach

_29.07.16r_1Policjant i pracownik sanepidu spotkali się z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na obozach w Dolsku, Mełpinie i Jaszkowie. Były rozmowy o zasadach bezpiecznego wypoczynku, w tym o spędzaniu wolnego czasu bez środków psychoaktywnych.

Pierwszy miesiąc wakacji za nami. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele spotkań z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na terenie powiatu śremskiego. Część z nich prowadziliśmy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Śremie.

Policjant i pracownik sanepidu o zasadach bezpiecznego wypoczynku rozmawiali z uczestnikami obozów w Dolsku, Mełpinie i Jaszkowie. Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące spędzania wolnego czasu bez środków psychoaktywnych oraz szkodliwości tzw. dopalaczy.

spotkania_29.07.16r

spotkania_29.07.16r_1

spotkania_29.07.16r_2