"ZOSTAŁEM POKRZYWDZONY PRZESTÊPSTWEM i co dalej?" - Inicjatywy prewencyjne - KPP Śrem

Inicjatywy prewencyjne

"ZOSTAŁEM POKRZYWDZONY PRZESTÊPSTWEM i co dalej?"

dsc05608_informator_2011CZY TYLKO S¡D ROZSTRZYGNIE W SPORZE?MEDIACJA I S¡DOWNICTWO POLUBOWNE.ZOSTAŁEM POKRZYWDZONY PRZESTÊPSTWEM I CO DALEJ? - to wydawnictwo o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów oraz informator dla pokrzywdzonych. Posiadamy 100 egzemplarzy tej publikacji i będziemy ją przekazywali różnym podmiotom pozapolicyjnym, a także osobom zainteresowanym.

Książki otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Część z nich przekażemy do Ośrodków Pomocy Społecznej i bibliotek. Pozostałe egzemplarze będziemy wręczali zainteresowanym osobom podczas różnych przedsięwzięć, w których będziemy brali udział.

Informator składa się z dwóch części. W pierszej przedstawiona jest procedura mediacyjna, a druga jest poradnikiem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Książka opracowana jest w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które oczywiście dotyczą wymienionych, dwóch obszarów.

Do informatora dołączona jest płyta CD. Znajdziemy na niej: treść podstawowych aktów prawa dot. mediacji, praw pokrzywdzonego w polskim postępowaniu karnym oraz dokumenty opracowane przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, która funkcjonuje przy Ministrze Sprawiedliwości. Na płycie jest też lista organizacji i ośrodków mediacyjnych w Polsce oraz są wzory pism procesowych.

Poniżej na zdjęciu kilka egzemplarzy informatora. 

dsc05608_informator_01.02.2011