Dzień Kobiet 2019 r. - Nasze Związki Zawodowe - KPP Śrem

Nasze Związki Zawodowe

Dzień Kobiet 2019 r.

Komendant Powiatowy Policji w Śremie wspólnie z Zarządem Terenowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Tym razem odbyło się ono w gościnnych progach Śremskiego Sportu, w sali do bowlingu, gdzie zaproszone zostały policjantki, pracownice śremskiej Policji i nasza praktykantka.

Wszystkie uczestniczące w spotkaniu Panie otrzymały po dwie piękne róże, które wręczał szef śremskiej Policji insp. Sławomir Jądrzak wspólnie ze swoim Zastępcą mł. insp. Konradem Bartłomiejczakiem.

Kwiatki były wręczane tuż po tym, jak Pan Komendant, w imieniu zgromadzonych na uroczystości Panów, złożył nam sympatyczne życzenia. Przedstawił też nową policjantkę post. Olgę Ratajczak, która była pierwszy dzień w służbie.

Były też słodkości, kawka i pełna emocji gra w kręgle, a wszystko to odbywało się w bardzo miłej atmosferze.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Przy tej wyjątkowej okazji warto dodać, że obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie służy 103 policjantów, w tym jest 11 kobiet. Funkcjonariuszy wspiera 18 pracowników cywilnych, w tym 14 kobiet. Obecnie pomaga nam też praktykantka przyjęta na praktyki studenckie.

/ Ewa Kasińska /