Awanse dla policjantów i uczniów klas policyjnych - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Awanse dla policjantów i uczniów klas policyjnych

Data publikacji 03.03.2020

W Komendzie Powiatowej Policji w Śremie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której awanse odebrali zarówno policjanci, jak i uczniowie klas policyjnych. Szef śremskiej Policji mianował funkcjonariuszy na wyższe stanowiska i wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych wręczył młodzieży akty mianowania na kolejne stopnie w Korpusie Kadetów.

3 marca br., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie, odbyła się niecodzienna uroczysta zbiórka, podczas której uhonorowani zostali zarówno policjanci, jak i uczniowie klas policyjnych. Chodziło o to, aby młodym ludziom, którzy zainteresowani są służbą na rzecz bezpieczeństwa przybliżyć policyjny ceremoniał, a także docenić w ten sposób ich starania o awans i rozwijanie zainteresowań.

Najpierw, Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak wraz ze swoim I Zastępcą mł. insp. Konradem Bartłomiejczakiem, awansował policjantów na wyższe stanowiska służbowe:

- podkom. Sebastiana Tasiemskiego mianował na Kierownika Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji,

- asp. Krzysztofa Stajkowskiego mianował na Zastępcę Dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji,

- sierż. szt. Łukaszowi Góra powierzył pełnienie obowiązków Dzielnicowego Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Książu Wielkopolskim.

Następnie, 22 uczniów, z rąk szefa śremskiej Policji oraz Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Marii Bychawskiej, odebrało akty mianowania na stopnie: brygadiera, nadkateda i starszego kadeta. Uczniowie zostali mianowani na kolejne stopnie awansów w Korpusie Kadetów na podstawie szkolnego „Regulaminu klas mundurowych”. Uzyskanie kolejnego stopnia uzależnione było od ocen z zachowania i przedmiotów nauczania.

Na zakończenie uroczystej zbiórki Komendant Jądrzak i Dyrektor Bychawska skierowali do wszystkich uhonorowanych słowa uznania. Podkreślili, że swoją ciężką pracą zasłużyli na wyróżnienia. Pani Dyrektor podziękowała też szefowi śremskich stróżów prawa za wsparcie i współpracę.

Po wyprowadzeniu sztandarów i zakończeniu oficjalnej części uroczystości był czas na wspólne zdjęcia i wpisy do Księgi Pamiątkowej.

Przypomnijmy, że Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie to jedyna szkoła w powiecie śremskim z klasami o profilu policyjnym, gdzie młodzież może rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach związanych ze służbami mundurowymi i poprzez współpracę z Komendą Powiatową Policji w Śremie od 2013 roku promowany jest tam zawód policjanta. Właśnie w roku szkolnym 2013/2014 w ZST w ramach II Liceum Ogólnokształcącego po raz pierwszy otwarto dwa oddziały klasy policyjnej. Powstały one na podstawie innowacji pedagogicznej oraz porozumienia podpisanego z KPP w Śremie oraz KWP w Poznaniu. Szkoła została też objęta patronatem KWP w Poznaniu. Do tej pory szkołę ukończyło 138 absolwentów kierunku policyjnego, a obecnie uczęszcza do niej 110 uczniów w ramach tego kierunku. W śremskiej Policji służą już absolwenci klas policyjnych ZST.

Uhonorowanym policjantom i uczniom GRATULUJEMY!

/ Tekst: Ewa Kasińska, foto: Katarzyna Baksalary „Tygodnik Śremski” /