Uroczyste spotkanie przy wigilijnym opłatku - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Uroczyste spotkanie przy wigilijnym opłatku

Data publikacji 18.12.2019

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Śremie, Przewodniczącego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Przewodniczącego IPA – Region Śrem przy wigilijnym opłatku spotkali się policjanci, pracownicy śremskiej Policji oraz zaproszeni goście.

17 grudnia br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie odbyło się uroczyste spotkanie przy wigilijnym opłatku.

Zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Śremie insp. Sławomira Jądrzaka, Przewodniczącego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Przewodniczącego IPA – Region Śrem do udziału w spotkaniu przyjęli Wicestarosta Piotr Ruta, Przewodniczący Rady Powiatu w Śremie Marcin Szydłowski, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski,  Kapelan śremskiej Policji ksiądz prałat Marian Brucki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej kpt. Tomasz Kierzek, Komendant Straży Miejskiej Marian Goliński, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Maria Bychawska, Naczelnik Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Wioleta Jastrząbek oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło w Śremie Zbigniew Hoppe. Na uroczystość przybyli policjanci i pracownicy śremskiej Komendy.

Spotkanie rozpoczął Komendant Jądrzak, który powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za przyjęcie zaproszenia. Szef śremskich stróżów prawa mówił o misji Policji jaką jest pomaganie i zwrócił uwagę na specyfikę policyjnej służby oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia. Przyłączyli się do nich także Wicestarosta Piotr Ruta i Burmistrz Adam Lewandowski, którzy w swoich wystąpieniach mówili również o zaufaniu do śremskiej Policji i dobrej z nią współpracy.

Ksiądz prałat Marian Brucki zaprosił do wspólnej modlitwy i odśpiewania kolędy. Po czym wszyscy składali sobie świąteczne życzenia łamiąc się opłatkiem, a następnie częstowali się wigilijnymi potrawami.

Spotkanie było również okazją, aby wręczyć zaproszonym gościom pamiątkowe kalendarze na 2020 rok.

/ Ewa Kasińska /