Policja promuje mediacje - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Policja promuje mediacje

Data publikacji 14.10.2019

Dziś rozpoczął się Tydzień Mediacji, a 17 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Po raz kolejny Policja włączyła się do działań promujących mediacje.

W całej Polsce rozpoczął się Tydzień Mediacji. To inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości związana z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na świecie w każdy trzeci czwartek października.

W ramach Tygodnia oraz Dnia Mediacji propagowana jest idea mówiąca o tym, że warto rozmawiać i przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora uzgodnić warunki pogodzenia się, bowiem nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.

Pokrzywdzeni w postępowaniach karnych otrzymują od policjantów „Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, w którym znajduje się informacja mówiąca o tym, że pokrzywdzony ma prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym i ewentualnego uzgodnienia naprawienia szkody, a udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary.

Postępowanie mediacyjne dotyczy nie tylko spraw karnych, ale też spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Szczegółowe informacje o mediacjach znajdziesz na stronach internetowych: www.mediacja.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacje-o-mediacji-dla-stron-postepowan-sadowych

/ Ewa Kasińska / KGP /