Przypominamy o konkursie pn. „Stok nie jest dla bałwanów” - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Przypominamy o konkursie pn. „Stok nie jest dla bałwanów”

Data publikacji 16.02.2019

Do 1 marca br. można nadsyłać prace w ramach ogólnopolskiego konkursu „Stok nie jest dla bałwanów”. Organizatorzy zapowiadają, że jury przyzna laureatom atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów” organizowany jest przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczną Grupę Wojewódzką IPA oraz Fundację PZU. Mogą wziąć w nim udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
b) kat. II - wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r. Organizatorzy zapowiadają, że jury przyzna laureatom atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

/ EK / KGP /