Awanse i lekcja o policyjnym rzemiośle - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Awanse i lekcja o policyjnym rzemiośle

Data publikacji 28.01.2019

W Komendzie Powiatowej Policji w Śremie odbyło się uroczyste wręczenie uczniom klas policyjnych aktów mianowania na kolejne stopnie awansów w Korpusie Kadetów. Młodzież uczestniczyła też w specjalnie przygotowanej lekcji, podczas której wiele dowiedziała się o policyjnym rzemiośle, szczególnie o specyfice służby technika kryminalistyki.

10 stycznia br. salę konferencyjną Komendy Powiatowej Policji w Śremie wypełnili uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.

Najpierw, pod okiem swojego policyjnego opiekuna asp. szt. Krzysztofa Tomaszewskiego oraz wychowawców ćwiczyli i przygotowywali się do tego, aby wziąć udział w uroczystej zbiórce. Następnie, podczas tej właśnie uroczystości, 32 uczniów z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Śremie insp. Sławomira Jądrzaka oraz Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Marii Bychawskiej odebrało akty mianowania na stopnie kadetów, starszych kadetów i nadkadetów. Uczniowie zostali mianowani na kolejne stopnie awansów w Korpusie Kadetów na podstawie szkolnego „Regulaminu klas mundurowych”. Uzyskanie kolejnego stopnia uzależnione było od ocen z zachowania i przedmiotów nauczania.

Po raz pierwszy wręczenie aktów mianowania odbyło się w śremskiej Komendzie Policji, a wszystko po to, aby młodym ludziom, którzy zainteresowani są służbą na rzecz bezpieczeństwa przybliżyć policyjny ceremoniał, a także docenić w ten sposób ich starania o awans i rozwijanie zainteresowań.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki młodzież pozostała jeszcze w Komendzie, aby uczestniczyć w specjalnie przygotowanej lekcji, podczas której wiele dowiedziała się o policyjnym rzemiośle, szczególnie o specyfice służby technika kryminalistyki.

Przypomnijmy, że Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie to jedyna szkoła w powiecie śremskim z klasami o profilu policyjnym, gdzie młodzież może rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach związanych ze służbami mundurowymi. Poprzez współpracę z Komendą Powiatową Policji w Śremie od 2013 roku promowany jest tam zawód policjanta. Właśnie w roku szkolnym 2013/2014 w ZST, w ramach II Liceum Ogólnokształcącego, po raz pierwszy otwarto dwa oddziały klasy policyjnej. Powstały one na podstawie innowacji pedagogicznej oraz porozumienia podpisanego z Komendą Powiatową Policji w Śremie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Szkoła została też objęta patronatem KWP w Poznaniu. Do tej pory ukończyło ją 105 absolwentów kierunku policyjnego, a obecnie uczęszcza do klas policyjnych 89 uczniów. W śremskiej Policji służą już absolwenci klas policyjnych ZST.

/ Tekst: Ewa Kasińska, foto: Elżbieta Kowalak, ZST /