Komendant podsumował wyniki pracy śremskiej Policji za 2018 rok - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Komendant podsumował wyniki pracy śremskiej Policji za 2018 rok

Data publikacji 18.01.2019

Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak, w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera, władz samorządowych, policjantów i pracowników naszej Komendy, przedstawił wyniki pracy śremskiej Policji za 2018 rok. Takie podsumowanie zaprezentował również podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów.

16 stycznia br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano wyniki pracy śremskiej Policji za 2018 rok. 

Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak rozpoczynając naradę powitał przybyłych gości, wśród których byli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Starosta Śremski Zenon Jahns, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Wójt Gminy Brodnica Marek Pakowski i Kapelan śremskiej Policji ksiądz prałat Marian Brucki. W odprawie uczestniczyli także policjanci ze wszystkich komórek organizacyjnych śremskiej Komendy i pracownicy cywilni z naszej jednostki.

Następnie szef śremskiej Policji szczegółowo omówił wyniki pracy naszej jednostki za 2018 rok osiągnięte w kontekście, określonych przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego, mierników do realizacji. Na wstępie prezentacji odniósł się do wzrostu ilości postępowań wszczętych i stwierdzonych wyjaśniając, iż w całym kraju wynika on ze wzrostu ilości przestępstw niealimentacji. A ten wzrost z kolei jest efektem tego, że bardzo zaostrzyły się przepisy wobec osób, które uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Zwrócił też uwagę na spadek przestępczości w 7 kategoriach tych przestępstw, które są najbardziej uciążliwe społecznie oraz na to, że wykrywalność przestępstw kryminalnych za 2018 rok mamy na poziomie 90%, co oznacza, że na 10 zgłoszonych przestępstw aż 9 jest wykrytych. W zakresie obszarów monitorowanych służby kryminalnej Komendant Jądrzak podkreślił wysokie wartości mienia, które kryminalni zabezpieczyli u podejrzanych na poczet przyszłych kar, a także mienia odzyskanego przez policjantów, które wróciło do pokrzywdzonych. Mówił też o dużej skuteczności w zwalczaniu przestępczości narkotykowej i znacznym wzroście w 2018 roku ilości zabezpieczonych narkotyków w porównaniu do ilości zabezpieczonych środków psychoaktywnych w 2017 roku. Zwrócił także uwagę na znacznie większą w 2018 roku skuteczność w zwalczaniu przestępczości gospodarczej w porównaniu do wyników z tego obszaru osiągniętych w 2017 roku. Prezentując wyniki pracy pionu prewencji Komendant podkreślił, że dzielnicowi w 2018 roku bardzo dużo czasu poświęcili na obchód rejonu służbowego. Jest to związane z koncepcją pracy tych policjantów, którzy mają być blisko mieszkańców i ich problemów. Mówił też o tym, że wskaźnik wykrywalności wykroczeń jest na bardzo dobrym poziomie. Szef śremskich stróżów prawa odniósł się także do działań profilaktycznych zorganizowanych w 2018 roku. Mówił o debatach społecznych i inicjatywach z zakresu profilaktyki ruchu drogowego. W dalszej kolejności szczegółowo przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym przywołując dane z lat 2015-2018. Dokonał też analizy, z której jednoznacznie wynika, że działania Policji związane z badaniami stanu trzeźwości kierujących pojazdami przynoszą wymierne efekty. Sporo uwagi Komendant Jądrzak poświęcił Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując na dużą potwierdzalność zagrożeń zgłaszanych przez internautów i skuteczność tego narzędzia w planowaniu służby.

Po szczegółowym podsumowaniu przyszedł czas na omówienie założeń, które Komendant zaplanował jako priorytety w 2019 roku. Te najważniejsze zadania to: 1) realizacja celów MSWiA, priorytetów KGP oraz oczekiwań mieszkańców powiatu śremskiego w zakresie bezpieczeństwa, 2) poprawa bezpieczeństwa na drogach, 3) popularyzacja idei Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa-gruntowne sprawdzanie zgłoszeń, 4) bezpośredni kontakt z obywatelem-szczególna rola dzielnicowego w związku z realizacją programu „Dzielnicowy bliżej nas”, 5) poprawa warunków pracy policjantów i pracowników Policji poprzez standaryzację pomieszczeń w budynku Komendy-na 2019 rok planowana jest modernizacja dyżurki, 6) doskonalenie kultury organizacyjnej.

Szef śremskiej Policji swoje wystąpienie zakończył omówieniem tegorocznych obchodów 100 lecia Policji.

W dalszej części odprawy za współpracę i dobre wyniki śremskiej Policji dziękowali Starosta Śremski Zenon Jahns oraz Burmistrz Śremu Adama Lewandowski. Starosta podkreślił, że bardzo ważny jest dobry odbiór społeczny Policji, który on obserwuje.

Na zakończenie narady głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który podsumowując powiedział, że śremska Komenda ma bardzo dobre wyniki i bardzo dobrze ocenił naszą jednostkę. Podziękował także samorządowcom za wsparcie Policji.

Dwa dni po odprawie rocznej, 18 stycznia, szef śremskiej Policji spotkał się z przedstawicielami lokalnych mediów, którym również przedstawił wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji za 2018 rok oraz priorytety na 2019. Za pośrednictwem dziennikarzy zaprosił też mieszkańców powiatu na uroczystości związane z obchodami 100 lecia Policji.

/ Ewa Kasińska /