„Szpikowa paczka” ze Śremu - dar serca dla chorych - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

„Szpikowa paczka” ze Śremu - dar serca dla chorych

Data publikacji 24.11.2017

Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Śremie we współpracy z Klubem Relax Spółdzielni Mieszkaniowej i szeregiem innych, śremskich instytucji wsparli akcję „Policyjnych Krewniaków” i stworzyli „Szpikową paczkę” dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin.

Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” organizuje świąteczną akcję pn. „Szpikowa paczka”. Akcja ma na celu wsparcie i pomoc chorym i ich rodzinom m. in. poprzez wręczenie paczek.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Policyjni Krewniacy” przyłączył się do „Szpikowej Paczki”  i zbiera dary w postaci chemicznych środków czystości, które przekaże przedstawicielom Fundacji.

Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak postanowił wesprzeć akcję wielkopolskiej Policji i w śremskiej Komendzie przez ostatnie tygodnie zbierano chemiczne środki czystości. W przedsięwzięcie bardzo zaangażowali się policjanci i pracownicy cywilni ze wszystkich komórek organizacyjnych naszej jednostki, a także Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Dzięki ogromnej ofiarności funkcjonariuszy i pracowników śremska Policja przygotowała bardzo dużą „Szpikową paczkę” składającą się z kilku kartonów i siatek wypełnionych różnymi chemicznymi środkami czystości.

Ale to nie wszystko, bowiem mundurowi ze śremskiej Policji zaprosili do tworzenia paczki także Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej i Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego. W inicjatywę włączyła się też Szkoła Podstawowa nr 6, Śremscy Seniorzy /Kluby „Nadzieja” i „Młodzi Duchem”/, Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja”, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 Mali Przyrodnicy, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Przedszkole nr 7 Janka Wędrowniczka, Sklep Teresy i Andrzeja Gorzkiewiczów, Art-biuro.net Jakub Ginter, Firma Agat-profit oraz lokalne media.

24 listopada br. przedstawiciele wszystkich wymienionych instytucji spotkali się w Klubie Relax Spółdzielni Mieszkaniowej, aby podsumować akcję. O godz. 10.00 na scenie Klubu zgromadzone już były wszystkie zebrane chemiczne środki czystości.

Podczas podsumowania przedstawiciele zaangażowanych instytucji krótko opowiedzieli o tym jak przebiegało u nich zbieranie środków czystości. Wszyscy też zgodnie zadeklarowali, że w przyszłym roku również chętnie przyłączą się do akcji wielkopolskiej Policji.

W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Śremie insp. Sławomira Jądrzaka głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Robert Radajewski, który bardzo dziękował za wsparcie policyjnej akcji.

„Szpikowa paczka” ze Śremu jest tak duża, że skorzystamy z propozycji „Policyjnych Krewniaków”, którzy przyjadą z Poznania busem, aby zabrać chemiczne środki czystości. I tak za pośrednictwem wielkopolskiej Policji paczka ze Śremu trafi do fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku” i osób chorych onkologicznie oraz ich rodzin.

Wszystkim, którzy wsparli tworzenie „Szpikowej paczki” w Śremie z głębi serca SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

/ Tekst: Ewa Kasińska, foto: Elżbieta Kowalak /