„Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

„Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”

Data publikacji 21.09.2017

„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” to akcja informacyjno-edukacyjna zaprojektowana przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym celem projektu, który jest inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” jest kalendarz, który trafi do wszystkich szkół podstawowych w kraju. Zaznaczono na nim ponad 20 dni i świąt związanych z bezpieczeństwem. Każdy z tych dni to potencjalna okazja do rozmowy o bezpieczeństwie. Ministerstwo wspólnie z Policją przygotowało zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa. Dotyczą one wielu zagadnień, w tym: ruchu drogowego, Internetu, pożarów, podstaw pierwszej pomocy, itd.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

/ KGP / EK /